Gå till premier

SGA Banchefskonferens

poäng

Använd dina poäng för att vidareutbilda dig!

Köp och använd produkter som gör din bana bättre och samtidigt öka på din kunskapsbank och din erfarenhet.

Poängen du får via köp av ICLs produkter kan du använda till Banchefskonferensen.