Villkor

Genom att deltaga i denna kampanj, godkänner du villkoren enligt nedan: 

Detta erbjudande är öppet för medborgare i Sverige, som är 18 år eller äldre, och är handelskund hos ICL och Syngenta. Detta erbjudande är inte öppet för anställda hos företag som driver denna kampanj, inte heller deras familjemedlemmar eller någon som har professionell koppling till kampanjen. För att deltaga måste du köpa den efterfrågade mängden kvalificerande produkter mellan den 24 December 2021 och den 31 december 2022. Endast inköp som görs via officiella distributörer i Sverige är kvalificerande. 

Anställda måste ansöka om tillstånd hos sin arbetsgivare för att deltaga. Sista dag att skicka in sina anspråk är den 22 december 2021. Vi kan inte hållas ansvariga för förlorade anspråksformulär, eller formulär som tappats bort eller försenats i överföringen. Turf Reward anspråk kommer att utföras inom 30 dagar efter mottagandet av ett validerat anspråksformulär. Företagen som driver kampanjen förbehåller sig rätten att inspektera varje anspråk för att autentisera och bekräfta bevis på inköp. Premierna som erbjuds i denna kampanj är som följer och inga alternativ, kontanter eller annat, erbjuds: 

 

PH Meter
Moisture Meter
SGA - Course Managers Conference
SGA - Training
Swedol Workwear vouchers
Bowcom Linemarking machine
Accupro 1000
SR-2000
SS-2
iPad Pro 11" 128GB preprogrammed
Drone - DJI Mavic Air
Davis Vantage Pro2 Weather Station
Team Scout Sprayer
Clegg Hammer (Golf)
Clegg Hammer (Football)

 

Premier från Turf Rewards är inte överförbara och förblir egendom hos det företag som betalar fakturan. 

Anspråk på Turf Rewards kan inte göras i samband med andra erbjudanden.

 

Alla premier/presentkort löses in direkt med relevant leverantörsorganisation som anges på presentkortet. 

 

Alla anspråk på Turf Rewards gjorda under 2021 måste lösas in senast den 31 december 2022.

 

Om värdet på utbildningen eller produkten som köps in med presentkortet överstiger värdet på presentkorten är inköparen ansvarig för den överskjutande kostnaden. 

 

Alla premier är beroende av tillgänglighet när du gör ditt anspråk. ICL eller BIGGA kan inte garantera att platser finns på specifika kurser eller aktiviteter. Om din valda kurs eller aktivitet är full, kommer du att bli erbjuden alternativa datum. 

 

 

Presentkortens nominella värde kommer att finnas i steg om 500 kr. Om det totala värdet av varje presentkort inte förbrukas in en transaktion hos BIGGA och Enviromonitors, kommer allt återstående värde att ses som förbrukat. 

 

 

BIGGA Continue to Learn vouchers can only be redeemed against places at BIGGA Continue to Learn events during BTME.

Deltagare ska ansöka om tillstånd hos sin arbetsgivare innan de påbörjar deltagande i denna kampanj. All skattskyldighet som är ett resultat av denna kampanj är deltagarens egen. 

Genom att deltaga i denna kampanj, ger du ICL och Syngenta tillåtelse att behålla din personliga information även efter kampanjens tidsperiod och du ger tillåtelse till att de kontaktar dig om framtida erbjudanden och kampanjer om du valt att deltaga när du blev medlem. Du har, under alla omständigheter, möjlighet att säga upp din prenumeration från denna kommunikation genom att följa länken för avslutande av prenumeration som finns i alla e-postmeddelanden. Därefter kommer din personliga information inte längre att behållas. Alla personuppgifter som relaterar till dig kommer endast att användas i enlighet med nuvarande dataskyddslagstiftning och den kommer inte att delas med någon tredjepart utan ditt tidigare medgivande. 

 

Alla deltagarinstruktioner ingår i dessa regler. 

 

Genom att deltaga, samtycker du till att vara bunden av reglerna i detta erbjudande. Du kan också bli ombedd att delta i eventuell publicitet som följer med eller härrör från den.

 

I händelse av omständigheter utanför arrangörens rimliga kontroll, eller på annat sätt där bedrägeri, missbruk och / eller ett fel (mänskligt eller dator) påverkar eller kan påverka den korrekta funktionen för denna kampanj eller tilldelning av premier, och endast där omständigheterna för att göra detta oundvikligt, förbehåller sig arrangören rätten att avbryta eller ändra kampanjen eller dessa villkor, när som helst, men kommer alltid att sträva efter att minimera effekten för deltagarna för att undvika onödig besvikelse.

De gemensamma initiativtagarna ICL Limited och Syngenta Sverige. Registrerad adress

Vänligen skicka alla förfrågningar till info@turfrewards.com

Denna kampanj regleras av svensk lag och är underkastad jurisdiktion för domstolar i Sverige. 

 

 

Apple, Macbook och IPAD är registrerade varumärken för Apple Inc, registrerat i USA och andra länder. Apple är inte en deltagare eller sponsor av denna kampanj. 

Användare har rätt att stryka över information på sitt inköpsbevis, så länge ICL har möjlighet att verifiera inköpet. Det som krävs är produktnamn, summa, inköpsdatum, referensnummer och återförsäljare. 

Genom att godkänna dessa villkor, godkänner du att du till  ICL/Syngenta ska tillhandahålla bevis på produktköp från namngiven tredjepartsdistributör.