Integritetspolicy

Detta är  www.turfrewards.com ("webbplatsen"), en webbplats som drivs av  ICL Specialty Fertilizers* i samarbete med Syngenta. ICL Specialty Fertilizers är ensamt ansvarig för webbplatsen och dess innehåll. 

För att bättre skydda din integritet, tillhandahåller vi denna integritetspolicy som förklarar våra åtgärder för onlineinformation med hänsyn till dina personuppgifter som vi samlar in via denna webbplats. Denna integritetspolicy beskriver hur ICL Specialty Fertilizers hanterar dina personuppgifter med tanke på ditt deltagande i lojalitetsprogrammet Turf Rewards ("TurfRewards")

 

Insamlad information

Denna tjänst kräver registrering och att du tillhandahåller personuppgifter. Personuppgifter beskrivs som all information som relaterar till en identifierad eller identifierbar fysisk person. 

Vi samlar in de personuppgifter som du ger oss via webbplatsen, för deltagande i Turf Rewards (såsom ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer.) När personuppgifter efterfrågas på webbplatsen, är vissa frågor markerade som "Obligatoriska", dessa personuppgifter är som minimum nödvändiga för ditt deltagande. 

När du besöker webbplatsen, samlar vi dessutom in information som inte relaterar till en identifierad eller identifierbar fysisk person, angående de medel som används för att komma åt denna webbplats. Kakor är filer eller bitar av information som kan komma att lagras på din dator när du besöker webbplatsen. Kakor används för att särskilja dig från andra användare och möjliggör en snabb passage från en sida till nästa på vår webbplats. Detta gör att vi kan förstå hur besökare använder webbplatsen och hjälper oss att förbättra hemsidans struktur och innehåll. 

 

Hur din information används

Vi använder den insamlade datan från denna webbplats med följande syften: 

 

Ditt deltagande i Turfrewards

- För att förstå dina behov och preferenser, för att utveckla, marknadsföra, sälja eller tillhandahålla produkter och tjänster samt för att (möjligen) genomföra undersökningar och utvärderingar.

- För att upptäcka och skydda ICL Specialty Fertilizers och andra tredjeparter mot fel,  oaktsamhet, bedrägeri, stöld och andra illegala aktiviteter och för att granska efterlevnad av policyer. 

- För att uppfylla dina önskemål för våra tjänster (som ditt önskemål att ta emot nyhetsbrev från ICL Specialty Fertilizers eller marknadsföringsrelaterad information som du önskar mottaga, inklusive information från Syngenta), för att svara på dina frågor om våra erbjudanden och för att göra andra erbjudanden som vi tror att du är intresserad av. 

Såsom tillåts av och i enlighet med alla juridiska eller reglerande krav

 

Utlämnande av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar de personuppgifter vi mottar genom denna webbplats med syftena som beskrivs ovan. För din del kommer de mottagna personuppgifterna att delas med Syngenta, så länge uppgifterna är relaterade till Syngentaprodukter. Vi är en del av Israel Chemicals KYD Group ("ICL") och vi kan komma att dela de personuppgifter vi fått av dig med ICL och med självständiga dotterbolag. ICL och dess självständiga dotterbolag kan komma att använda personuppgifter med samma syfte som vi kan använda sådan data. ICL och dess självständiga dotterbolag kommer att hantera personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Vi kommer inte att sälja (eller hyra ut) dina personuppgifter till tredje part, och inte heller dela eller handla med dina personuppgifter med tredje part, förutom till vårt ICL och dess självständiga dotterbolag och till tjänsteleverantörer enligt beskrivning nedan. 

Tjänsteleverantörer: Personuppgifter som samlats in på www.turfrewards.com kommer att lämnas ut till andra företag och personer som utför vissa funktioner på uppdrag av oss, så som hosting och utveckling samt övervakning av aktiviteter på webbplatsen. Sådana parter har endast tillgång till de personuppgifter de behöver för att utföra dessa funktioner på uppdrag av oss och de får inte använda eller lagra informationen för några andra ändamål.

Affärsöverlåtelser: I den händelse att ICL Specialty Fertilizers säljs eller överför en viss del av sina affärstillgångar kan personuppgifter som samlats in via webbplatsen vara en av de affärstillgångar som överförs som en del av transaktionen. Om alla tillgångar hos ICL Specialty Fertilizers eller ett självständigt dotterbolag eller varumärke förvärvas, kan de personuppgifter som samlats in via webbplatsen överföras som en del i förvärvet. I sådana fall, kommer vi att kräva att köparen, den befullmäktigade eller förvärvaren behandlar personuppgifterna i enlighet med denna integritetspolicy.

Överensstämmande med lag/säkerhet: ICL Specialty Fertilizers kan lämna specifika personuppgifter baserat på god tro att ett sådant utlämnande är nödvändigt för att följa eller anpassa sig efter lagen, eller att ett sådant utlämnande är nödvändigt för att skydda webbplatsens användare, själva webbplatsen eller allmänheten.

 

Hantering av e-postkommunikation

Om du även är intresserad av produkterbjudanden och annan information om ICL Specialty Fertilizers, kan du skriva upp dig för ICL Specialty Fertilizers nyhetsbrev. Nuvarande kunder hos ICL Specialty Fertilizers kan komma att ta emot e-post och annan elektronisk kommunikation.

Du kan lätt avsluta prenumerationen (opt out) på all e-post och annan elektronisk kommunikation från ICL Specialty Fertilizers genom att följa länken för "avsluta prenumeration" i e-postkorrespondensen eller genom att skicka ett e-postmeddelande till info@iclsf.com.

 

Barn

För att säkerställa överensstämmelse med lagen samlar eller behandlar vi inte medvetet personuppgifter som tillhandahålls av barn under 18 år på denna webbplats.

 

Uppdateringar av integritetspolicy

Denna integritetspolicy kan komma att revideras över tid, eftersom nya funktioner kan läggas till webbplatsen. Skulle det bli någon väsentlig förändring i vår insamling av personuppgifter eller användning eller användarpraxis, kommer ändringe endast att tillämpas på personuppgifter som samlas in fortlöpande, framöver och ikraftträdandedatum för policyn kommer att uppdateras.

 

Säkerhetsförklaring

Vi tar informationssäkerhet på största allvar och använder alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst eller förlust av personuppgifter.

ICL Specialty Fertilizers begränsar antalet anställda som har åtkomst till de databaser som innehåller personuppgifter för våra kunder, och vi gör våra anställda medvetna om vikten av sådan sekretess. Medan vi implementerar sådana säkerhetsåtgärder, ska du vara medveten om att 100 procents säkerhet inte alltid är möjlig, så vänligen tänk på detta när du tillhandahåller dina personuppgifter.

 

Rätten till åtkomst, korrigering och invändningar

Oavsett när vi behandlar personuppgifter, vidtar vi rimliga åtgärder för att säkerställa att sådana uppgifter hålls på ett korrekt sätt och är uppdaterade för de syften de samlades in för. Vi ger dig möjligheten att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter om sådan behandling inte rimligen krävs för ett legitimt affärsändamål som beskrivs i denna integritetspolicy eller för efterlevnad av vår lag. 

Skulle du vilja kontakta oss angående användningen av dina personuppgifter eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss genom kontaktinformationen nedan. Om du kontaktar oss, vänligen ange den specifika informationen du vill att vi ska ändra, uppdatera eller ta bort, plus en korrekt identifiering av dig själv.

 

Kontakt

Om du har frågor eller klagomål gällande denna integritetspolicy eller användningen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på: 

Handelskammaren: 14027868

E-post: info@iclsf.com

Telefon: +31 (0)41 86 55 700

Fax: +31 (0)41 86 55 795
Post: ICL Specialty Fertilizers

P.O. Box 2702

6401 DE Heerlen

Nederländerna

*Everris International B.V. är en del av ICL Specialty Fertilizers, från vilket marknadsföring och kommunikationsaktiviteter genomförs.