Gå till varumärken

Sportsmaster CRF Mini

  • poäng
  • poäng

En kombination av styrd och konventionell frigöringsteknik. 

 

Sportsmaster CRF Mini serien innehåller en kombination av styrd frigöringsteknik med konventionell granulerad gödning för att ge tee, fairway, sportplaner och övriga grönytor en jämn tillväxt i upp till tre månader. 

 

Lär dig mer om produkterna på ICL's hemsida. ICL Sweden 


Produkter inom denna serie:

  • Active 25kg

  • High N 25kg

  • Spring Starter 25kg

  • Start 25kg

  • Stress Control 25kg

  • Spring Starter 500kg

  • Active 500kg

Nytta

Premiumgödning i form av minigranulat för användning på många olika typer av grönytor

Med polyhalit för förbättrad färg på grönytorna, kraft, tillväxt och kvalitet.

Styrd frigöring ger bibehållen tillväxt i upp till tre månader.

Kvävekällor som ger en snabb start.

Ta reda på var du köper detta varumärke