Gå till varumärken

Instrata Elite

  • poäng

Instrata Elite erbjuder skydd mot sjukdomar genom målinriktad kontakt- och systemisk effekt

En bredverkande bladfungicid som har både kontakt- och systemisk effekt för bekämpning av snömögel (Microdochium nivale), dollar spot (Sclerotinia homoeocarpa), Anthracnose (Colletotrichum graminicola) och röd tråd (Laetisaria fuciformis) på skötta grönyteområden. Kontakt- och systemisk effekt för året runt användning. 

 

Läs mer om produkterna på ICLs och Syngentas hemsida. ICL Sweden  / Syngenta Sweden 


Produkter inom denna serie:

  • Instrata Elite 3 liter

Nytta

Aktiva ingredienser med kontakt- och systemisk effekt.

Bekämpar ett brett spektrum av sjukdomar.

Har effekt på sjukdomens alla stadier.

Förebyggande och kurativ effekt.

Regnfast på 30 minuter.

Ta reda på var du köper detta varumärke