Gå till varumärken

H2Pro

 • poäng
 • poäng
 • poäng
 • poäng
 • poäng

H2Pro DewSmart pchH2Pro FlowSmart är en del i specialistserie bestående av olika vätmedel

H2Pro serien med specialistvätmedel använder avancerad teknik med polymerer och ytaktiva medel och den har blivit noggrant formulerad och testad för att hjälpa dig att uppnå bättre styrning av din fukthantering. Serien stödjs av djupgående forskning och uttalanden från slutanvändare och den har utvecklats för att uppnå specifika mål, alla med olika verkningssätt. 

Vänligen notera: Endast inköp av H2Pro DewSmart, H2Pro TriSmart, H2Pro AquaSmart och H2Pro FlowSmart är kvalificerande för Turf Rewards poäng. 

 

Lär dig mer om produkterna på ICL's hemsida. ICL Sweden 


Produkter inom denna serie:

 • DewSmart 10 liter

 • FlowSmart 10 liter

 • AquaSmart 10 liter

 • DewSmart 200 liter

 • AquaSmart 200 liter

 • TriSmart 200 liter

 • AquaSmart 5 liter

 • TriSmart 5 liter

Nytta

H2Pro DewSmart är utvecklad för att förebygga eller reducera dagg på gräsbladet.

H2Pro DewSmart är idealiskt för användning som en del av en ITM-strategi för att hjälpa till att minimera risken för sjukdomsutbrott och för att förbättra ytkvaliteten.

H2Pro FlowSmart ytvatten att snabbt tränga in.

H2Pro FlowSmart hjälper till att bibehålla ytor som tål spel året runt, genom att de tillhandahåller en torrare yta vid våta förhållanden.

Ta reda på var du köper detta varumärke